Witaminy dla dzieci

Witamina B

Witamina B

Witamina B1 występuje w największej ilości w kieł­kujących zbożach, drożdżach, wątrobie, żółtku jaja kurzego, nerkach.

Brak tej witaminy powoduje choro­bę, zwaną beri-beri, polegającą na zapaleniu mózgu i nerwów obwodowych.

Dobowe zapotrzebowanie na witaminę B1 wynosi w okresie niemowlęcym ok. 0,5 mg, u starszych dzieci dorosłych 1-2 mg. Zwiększone zapotrzebowanie na tę witaminę wystę­puje w diecie zbyt bogatej w węglowodany, podnie­sionej temperaturze ciała, chorobach wyniszczają­cych i zaburzeniach przewodu pokarmowego.

Witamina B3 – Witamina PP jest szeroko rozpo­wszechniona w przyrodzie. Najwięcej jej znajduje się w drożdżach, wątrobie, mięsie, rybach i mleku. Zapo­trzebowanie dobowe na niacynę wynosi l0-20 mg. Niedobór witaminy PP powoduje zmiany na skórze, w przewodzie pokarmowym i układzie nerwowym.

Witamina B6 występuje w drożdżach, żółtku jaja, wątrobie, świeżych jarzynach i roślinach strączko­wych. Zapotrzebowanie dobowe wynosi 0,2-0,5 mg. Objawami niedoboru witaminy B6 są zmiany skórne podobne jak w niedoborze witaminy B3 oraz niedo­krwistość oporna na leczenie żelazem. U niemowląt mogą wystąpić drgawki.

Witamina B12 znajduje się w wątrobie, mięsie, droż­dżach i warzywach. Brak witaminy B12 powoduje swoistą postać niedokrwistości, zapalenie języka i zaburzenia nerwowe. 

Dr n. med. Katarzyna Bąk-Drabik
Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kiedy szukać pomocy lekarza? Cień

Już podczas pierwszej wizyty po urodzeniu dziecka należy z lekarzem pediatrą lub lekarzem rodzinnym omówić plan prawidłowego żywienia dziecka i konsul­tować się z lekarzem w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Czytaj więcej
Białko Cień

Białko jest podstawowym materiałem budulcowym, szczególnie potrzebnym szybko rosnącemu organi­zmowi.

Czytaj więcej
Witamina D Cień

Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży ma podstawowe znaczenie dla ich zdrowia, wpływa na wszystko co dzieje się w organizmie, ma także istotne znacze nie dla samopoczucia naszych dzieci.

Czytaj więcej