Witaminy dla dzieci

Kiedy po pomoc do lekarza?

Kiedy po pomoc do lekarza?

Zalecenia odnośnie suplementacji witaminowej dziecka po urodzeniu powinni rodzice otrzymać w dniu wypisu ze szpitala, a jeśli nie – to podczas pierwszej wizyty pediatrycznej.

Generalnie suple­mentacji witaminą K i D wymaga olbrzymia więk­szość zdrowych niemowląt w pierwszym kwartale życia, o ile są karmione wyłącznie piersią. Ostateczną dawkę witaminy D i K powinien wyznaczyć lekarz, istnieją bowiem stany w których rutynowa dawka powinna zostać zwiększona lub zmniejszona. Zalece­nia odnośnie suplementacji tymi witaminami zostały przedstawione poniżej.

Zapobieganie niedoborom witamin u dzieci zdro­wych polega na zapewnieniu dziecku pełnowartoś­ciowej diety, zasobnej w te produkty spożywcze, które są bogatym źródłem witamin (mleko, jaja, ma­sło, mięso, owoce, jarzyny). Brak jednak stałych pór posiłków, mało urozmaicona dieta, długie przerwy między posiłkami, brak drugiego śniadania, coraz powszechniejsze wśród dzieci spożywanie pokar­mów typu: frytki, hamburgery, chipsy, zapiekanki, słodkie napoje gazowane, ciastka i słodycze, może powodować, że dieta dziecka nie będzie pełnowar­tościowa i nie zapewni odpowiedniej podaży wita­min.

Zbilansowana dieta Cień

Dziecku od urodzenia należy zapewnić prawidłowo zbilansowaną dietę, która zagwarantuje właściwy udział białek, tłuszczy, węglowodanów, minerałów i witamin.

Czytaj więcej
Zasady prawidłowego żywienia Cień

Podstawowym źródłem składników odżywczych powinna być właściwie zbilansowana dieta. Ważne jest zachowanie właściwego udziału w diecie energii pochodzącej z podstawowych składników pokarmo­wych.

Czytaj więcej
Witamina E Cień

Witamina E jest odpowiedzialna za zmniejszenie rozpadu krwinek czerwonych (erytrocytów) oraz osłanianie komórki wątrobowej przed stłuszczeniem.

Czytaj więcej