Prawidłowe żywienie dzieci

Kiedy szukać pomocy lekarza?

Kiedy szukać pomocy lekarza?

Już podczas pierwszej wizyty po urodzeniu dziecka należy z lekarzem pediatrą lub lekarzem rodzinnym omówić plan prawidłowego żywienia dziecka i konsul­tować się z lekarzem w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Należy zwrócić szczególną uwagę na dietę dziecka w przypadku stwierdzenia nieprawidłowych przyro­stów masy ciała i wzrostu dziecka, nawracających in­fekcji, osłabienia, męczliwości, upośledzonej koncen­tracji, pogorszenia wyników w szkole, upośledzenia wydolności fizycznej oraz nadmiernej wagi ciała.

W przypadku współistnienia u dzieci problemów z żywieniem oraz zaburzeń neurologicznych, kardiologicznych, metabolicznych jak również wad anatomicznych przewodu pokarmowego, dziecko powinno pozostawać pod opieką gastroenterologa, gdyż ta grupa dzieci jest szczególnie narażona na niedożywienie.

Dr n. med. Katarzyna Bąk-Drabik
Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wpływ prawidłowego żywienia na rozwój dziecka Cień

Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży ma podstawowe znaczenie dla ich zdrowia, wpływa na wszystko co dzieje się w organizmie, ma także istotne znacze nie dla samopoczucia naszych dzieci.

Czytaj więcej
Witamina B Cień

Witamina B1 występuje w największej ilości w kieł­kujących zbożach, drożdżach, wątrobie, żółtku jaja kurzego, nerkach. 

Czytaj więcej
Żelazo Cień

Niedobór żelaza doprowadza do niedokrwistości z niedoboru żelaza charakteryzującej się bladością powłok skórnych, męczliwością, osłabieniem, zabu­rzeniami koncentracji, tachykardią oraz upośledzo­nym łaknieniem.

Czytaj więcej