Rola składników odżywczych

Żelazo

Żelazo

Żelazo jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidło­wego funkcjonowania organizmu, obecnym w pra­wie wszystkich komórkach, w tym m.in. w dwóch najważniejszych białkach – hemoglobinie, biorącej udział w transporcie tlenu i mioglobinie, występują­cej w mięśniach i odgrywającej rolę w magazynowa­niu tlenu.

Pierwiastek ten jest także składnikiem wielu enzymów i białek biorących udział w metabolizmie organizmu. Żelazo jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Niedobór żelaza doprowadza do niedokrwistości z niedoboru żelaza charakteryzującej się bladością powłok skórnych, męczliwością, osłabieniem, zabu­rzeniami koncentracji, tachykardią oraz upośledzo­nym łaknieniem. Coraz więcej badań również wyka­zuje związek niedoboru żelaza z pogorszeniem funkcji poznawczych dziecka i zaburzeń koncentracji, jak również z pogorszeniem wydolności fizycznej.

Nadmierne spożycie żelaza może mieć również negatywne skutki, związane m.in. z upośledzonym wchłanianiem innych minerałów, np. miedzi. U doro­słych badania epidemiologiczne sugerują związek pomiędzy chorobami układu krążenia a nadmiernym spożyciem żelaza.

Dr n. med. Katarzyna Bąk-Drabik
Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wpływ prawidłowego żywienia na rozwój dziecka Cień

Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży ma podstawowe znaczenie dla ich zdrowia, wpływa na wszystko co dzieje się w organizmie, ma także istotne znacze nie dla samopoczucia naszych dzieci.

Czytaj więcej
Żelazo Cień

Niedobór żelaza doprowadza do niedokrwistości z niedoboru żelaza charakteryzującej się bladością powłok skórnych, męczliwością, osłabieniem, zabu­rzeniami koncentracji, tachykardią oraz upośledzo­nym łaknieniem.

Czytaj więcej
Witamina C Cień

Witamina C występuje w owocach i jarzynach. Szcze­gólnie zasobne w witaminę C są owoce dzikiej róży, porzeczki, cytryny, pomarańcze, truskawki, kapusta, szpinak, ziemniaki itp.

Czytaj więcej