Rola składników odżywczych

Białko

Białko

Białko jest podstawowym materiałem budulcowym, szczególnie potrzebnym szybko rosnącemu organi­zmowi. Właściwa podaż ilościowa i jakościo­wa białka w diecie jest niezbędna do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego małego dziecka.

Białka wchodzą w skład wszystkich komórek, są składnikiem enzymów i hormonów kontrolujących przebieg reakcji biochemicznych, budują błonę komórkową umożliwiając transport substancji do komórki i z komórki, koordynują wszystkie funkcje życiowe, rozpoznają i zwalczają antygeny, wpływają na kurczliwość białek w mięśniach.

Białka zawarte są w jajkach, mięsie, rybach oraz mleku i jego przetwo­rach, a z roślin – w soi i ryżu.

Zbyt niska podaż białka w diecie może powodować obniżenie odporności, zaburzenia rozwojowe i nie­dożywienie. Zbyt wysoka podaż białka jest z kolei obciążająca dla pracy nerek, dlatego też dieta wyso­kobiałkowa może być prowadzona jedynie pod ścisłym nadzorem dietetyka i lekarza. 

Dr n. med. Katarzyna Bąk-Drabik
Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kiedy szukać pomocy lekarza? Cień

Już podczas pierwszej wizyty po urodzeniu dziecka należy z lekarzem pediatrą lub lekarzem rodzinnym omówić plan prawidłowego żywienia dziecka i konsul­tować się z lekarzem w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Czytaj więcej
Żelazo Cień

Niedobór żelaza doprowadza do niedokrwistości z niedoboru żelaza charakteryzującej się bladością powłok skórnych, męczliwością, osłabieniem, zabu­rzeniami koncentracji, tachykardią oraz upośledzo­nym łaknieniem.

Czytaj więcej
Witamina D Cień

Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży ma podstawowe znaczenie dla ich zdrowia, wpływa na wszystko co dzieje się w organizmie, ma także istotne znacze nie dla samopoczucia naszych dzieci.

Czytaj więcej