Prawidłowe żywienie dzieci

Witaminy

Witaminy

Witaminy: Podaż witamin powinna być zgodna z ak­tualnymi zaleceniami ekspertów, dotyczy to głównie witaminy D i witaminy K.

W uzasadnionych przypad­kach lekarz pediatra lub rodzinny może rozważyć dodatkową suplementację preparatami wielowitami­nowymi.

Nie należy na własną rękę przyjmować preparatów wielowitaminowych ponieważ witaminy można przedawkować co może mieć niekorzystne konsekwencje zdrowotne.

 

Wpływ prawidłowego żywienia na rozwój dziecka Cień

Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży ma podstawowe znaczenie dla ich zdrowia, wpływa na wszystko co dzieje się w organizmie, ma także istotne znacze nie dla samopoczucia naszych dzieci.

Czytaj więcej
Węglowodany Cień

Węglowodany (cukry) są niezbędnym elementem diety dziecka, gdyż stanowią podstawowy materiał energetyczny organizmu ludzkiego.

Czytaj więcej
Witamina K Cień

Witamina K odgrywa istotną rolę w procesach synte­zy białek, m.in. czynników krzepnięcia krwi.

Czytaj więcej